Pasningsordningen / Hvorfor vælge en privat pasningsordning

Hvorfor vælge en privat pasningsordning

Hvorfor vælge en privat pasningsordning

Du vælger hvem der skal passe dit barn. 
 
Dit barn vil få en hverdag med en kendt voksen i et roligt, trygt og hjemligt miljø med 3-4 andre børn.
 
En hverdag der tilrettelægges på børnenes præmisser. Her er der tid til dit barn.
 
Det er den samme voksne, der tager imod dit barn om morgenen, og når du henter dit barn om eftermiddagen. Derved kan du få præcis besked om hvordan dagen har været for dit barn.
 
Der er mindre sygdom blandt børnene, da vi er en lille gruppe.
 
Du spare penge i forhold til den kommunale dagpleje og vuggestue.

For tidligt fødte børn

 
Mange for tidligt fødte børn kan have brug for at blive skærmet af for mange sanseindtryk. Her er det lille og nære miljø i dagplejen specielt godt.