Pasningsordningen / Priser/tilskud, godkendelse og tilsyn

Priser/tilskud, godkendelse og tilsyn

Pris og tilskud

En plads hos mig koster 9.940 kr./måned i 2020
 
Forældre egen betalingen udgør 2.578,48 kr./måned
 
Tilskud fra Roskilde kommune udgør 0,75% af prisen på pladsen.
 
I betaler ikke skat af tilskuddet, da jeg betaler skat af min fulde løn.
 
Der betales 12 måneder om året.
 
Betalingen opkræves månedsvis forud og betales senest sidste hverdag i måneden.
 
Betalingen er den samme under ferie, lukkedage, helligdage og sygdom.
 
Roskilde kommune giver ikke økonomisk friplads til private pasningsordninger. 
 
Roskilde kommune giver søskende rabat 50% på den billigeste plads. Det gælder børn i privat og kommunalt dagtilbud også selvom den ene passes privat og den anden kommunalt.
 
Det er nemt at søge om tilskudet. Det gør vi sammen og jeg sender det til kommunen.
Vi underskriver en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden. Aftalen er udformet af Roskilde Kommune.

Hvor meget kan I spare pr. måned og pr. år i forhold til den kommunale dagpleje og vuggestue

 
En kommunal dagpleje plads i Roskilde kommune 2020 koster 3.337 kr./måned.
Min private pasningsordningsplads koster 2.578,48 kr./måned.
Besparelsen er 758,52 kr./måned.
Besparelsen er 9.102,24 kr./år.
 
En vuggestue plads (med mad) i Roskilde kommune 2020 koster 4.005 kr./måned.
Min private pasningsordningsplads koster 2.578,48 kr./måned.
Besparelsen er 1.426,52 kr./måned.
Besparelsen er 17.118,24 kr./år.

Godkendelse og tilsyn

Jeg er godkendt af Roskilde Kommune.
 
Det er også Roskilde Kommune der holder tilsyn. Det foregår 2 gange årligt, efterfølgende udarbejdes en rapport af tilsynet.